Techvelopment Spring

(Læs Pressemeddelelsen her)

Techvelopment Spring var en eventrække arrangeret af IDA, Udenrigsministeriet, DTU og FN Byen i København i foråret 2019. På denne side kan du læse mere om baggrunden for Techvelopment Spring, samt info om de afholde events. For yderligere info kontakt Jacob Lennheden på jacob@escalino.com.

Interessen for techvelopment i både udviklingsmiljøet og i samfundet er stor, og der er generelt efterspørgsel på flere events og aktiviteter, hvor man kan lære om, og engagere sig i techvelopment.​ Dette gælder både i den traditionelle udviklingssektor, NGO’er og statslige organisationer, men også i teknologisektoren, som i større grad ønsker at tage samfundsansvar og bistå med at nå verdensmålene i en global kontekst.​

For mange unge og teknologi-interesserede har ”purpose” en stor betydning for deres engagement. Techvelopment er et emne, som både har stort purpose og en stor del teknologi. ​Med Techvelopment Spring er det ambitionen at sætte rammen for at forfølge denne interesse ved gennem diverse events, talks, workshops og konferencer at sætte fokus på, og dykke dybt i begrebet Techvelopment. ​

Formålet med Techvelopment Spring er sætte fokus på digital teknologi som forandringskraft i udviklingssamarbejdet. Dette gøres ved…

  • at formidle viden om hvordan ny digital teknologi kan bruges i udviklingssammenhæng​
  • at skabe et forum for udveksling af viden i brugen af digital teknologi i udviklingsøjemed​
  • at skabe et community, hvor deltagerne kan samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder, for at udforske og udvikle ny digital teknologi på udviklingsfronten​
  • at bidrage med viden og indspark til samfundsdebatten​
  • at anspore til nye partnerskaber i spændingsfeltet mellem digital teknologi og udviklingssamarbejdet​
  • at skabe grundlag for en tættere interaktion med aktører i udviklings- og vækstlande om emnet

For mere info kontakt Jacob Lennheden, Innovation Lead i IDA, på jle@ida.dk.